منهول پلی اتیلن یکی دیگر از محصولات شرکت آبفا صنعت می باشد که در فرآیند تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. منهول از پلی اتیلن ساخته شده است. البته منهول دارای انواع دیگری نیز می باشد اما نوع پلی اتیلنی آن بیشتر رواج دارد. پلی اتیلن ها که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ایجاد می کنند و خانواده ای ازگرما نرم ها هستند.

چرا منهول پلی اتیلن؟

منهول پلی اتیلن دارای خواص منحصر به فردی می باشد وخواصی مانند چگالی، شاخص جریان مذاب، بلورینگی، درجه شاخه ای وشبکه ای شدن، وزن مولکولی وتوزیع وزن مولکولی را در آن ها می توان به شیوه ی کاتالیست و روش پلیمریزاسیون کنترل کرد. روان کننده ها پلیمرهایی با وزن مولکولی پایین می باشند. واکس های امتزاج پذیر با پارافین پلیمرهای با وزن مولکولی متوسط هستند. درصنعت پلاستیک پلیمرهای باوزن مولکولی بالاتراز ۶۰۰۰ مورد استفاده می باشد .منهول پلی اتیلن ساخته شده از پلی اتیلن می باشد که ساده ترین پلیمر تجاریست که مولکول آن شامل زنجیر بلندی از اتم های کربن است که به هراتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیده است. پلی اتیلن پرمصرف ترین ماده پلاستیکی درجهان است که ازساده ترین وارزان ترین پلیمرها محسوب می شود. ازپلیمریزاسیون اتیلن پلی اتیلن بدست می آید. نام دیگر اتن، آیوپاک مونومر پلی اتیلن است. آیوپاک پلی اتیلن، پلی اتن خواهد بود.پیوند دو گانه در مونومرها در فرآیند پلیمریزاسیون شکسته شده و یک پیوند ساده ایجاد کرده. آلاتون، هستالن، مارلکس، پتروتن، ترولن، هیپالن، لوپولن و آلکاتن نام های تجاری پلی اتیلن هستند .در منهول پلی اتیلن درپلی اتیلن سبک یا شاخه ای یک زنجیر بلند ازاتیلن به اتم های کربن متصل می شود که به علت شکل نامنظم، اشغال حجم آن زیاد وچگالی کم می باشد. چگالی آن بین۹۱۰/۰تا۹۲۵/۰ است. رادیکالهای آزاد وینیلی تحت فشارودمای بالاوازطریق پلیمریزاسیون یا( پلیمریزاسیون زیگلرناتا )ایجاد می شود .

منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن و تاریخچه تولید پلی اتیلن

ماده سازنده منهول پلی اتیلن اولین بار به وسیله شیمیدان آلمانی هنس وان پکما در زمان حرارت دادن به دی آزومتان، ترکیب مومی شکل وسفیدی را سنتز کرد که بعدها پلی اتیلن نامیده شد. اریک فاوست ورینولدگیبسون اولین روش سنتز صنعتی را با حرارت دادن مخلوط اتیلن وبنزالدهید انجام دادند. روش اصلی تولید صنعتی پلی اتیلن مورد استفاده برای منهول پلی اتیلن توسط مایکل پرین وتحت فشار بالا صورت گرفت .منهول پلی اتیلن دارای روش های ساخت مختلف بر اساس پلی اتیلن تولیدی می باشد. در تولید صنعتی چهارروش موجود است و در هرکدام محصولات باخواص مختلف ایجاد می شود.

فرآیند فشار بالا برای ساخت پلی اتیلن منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن در یک روش ساخت پلی اتیلن به روش زیر است : در این فرآیند ازفشارهای ۳۰۰۰ ودماهای ۱۰۰۰ استفاده می شود.پلیمریزاسیون رادیکالی یکی از مکانیسم ها برای آغاز واکنش است و باید وضعیت به دقت کنترل شود تا واکنش فرعی رخ ندهد زیرا در صورت ایجاد آن، هیدروژن، متان وگرافیت تولید می شود که باید از محیط خارج شود. پلی اتیلن های شاخه دار با دانسیته کم و جرم مولکولی پایین در فرایند های فشار بالا تولید می شود.

فرایند زیگلر برای ساخت پلی اتیلن منهول پلی اتیلن

براساس واکنش های کوردیناسیون با کمک کاتالیزورهایی همچون تیتان وترکیبات آلی آلومینیوم دار، ناتا فرآیند زیگلر ایجام می شود. این فرآیند ها توسط زیگلر کشف و توسط ناتا توسعه یافتند. کمپلکسی از تتراکلراید تیتانیوم و تری اتیل آلومینیوم، کاتالیزور زیگلر ناتا می باشد.واکنش در دماها وفشارهای پایین درنبود هوا و رطوبت انجام می شود.در این فرآیند پلی اتیلنی با دانسیته متوسط تولید می شود. برای رسیدن به دامنه ای از جرم های مولی می توان نسبت اجزای پلیمر را تغییر داد.

فرآیند فیلیپس برای ساخت پلی اتیلن منهول پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن در یک روش ساخت پلی اتیلن به روش زیر است : پلی اتیلن با دانسیته زیاد در فشار و دمای پایین در این فرآیند تولید می شود. از کاتالیزور در سیلیس / آلومینا درفشار۳۵ و دمای ۱۵ استفاده می شود.فرایند نفت استاندارد (ایندیانا) برای ساخت پلی اتیلن منهول پلی اتیلنهمانند فرآیند فیلیپس در این فرآیند نیز پلی اتیلن با دانسیته بالا ایجاد می شود. روی فلز یا هیدرید کلسیم وسدیم درفشار۸۰ ودمای ۴۰ تثبیت شده استفاده می شود.