تصفیه خانه هوازی

تصفیه خانه های هوازی
در این روش تصفیه، اساس عمل، فعال نمودن باکتریهای هوازی می باشد. در حضور اکسیژن کافی دیگر باکتریهای بی هوازی رشد و تکثیر نیافته و به جای آنها باکتریهای هوازی فعال می شوند و با تغذیه از مواد آلی موجود در فاضلاب و تجزیه آن، بار آلودگی را به مقدار قابل توجهی (بیش از 90 درصد) کاهش می دهند.
روش پیشنهادی جهت تصفیه فاضلابهای بهداشتی به روش هوازی، ممتد لجن فعال با هواده گسترده (Activated sludge _ Extended Aeration) می باشد.
در این روش تزریق اکسیزن به مخلوط لجن فعال برگشتی و فاضلاب خام ورودی در بخش هوادهی جهت انجام واکنشهای بیو شیمیایی توسط هواده های عمقی (بلوئر _ Blower) صورت می گیرد.
پس از جدا سازی لجنهایی تولیدی از مخلوط هوادهی شده در قسمت ته نشینی پساب خروجی توسط محلول کلر ضد عفونی می گردد، در نتیجه قابلیت مصرف در کشاورزی و یا دفع در آبهای سطحی و زیر زمینی را خواهد داشت.

پکیج

پکیج ها
یک تصفیه خانه با روش فوق را میتوان با حوضچه های بتنی ، پلی اتیلنی و یا به‌ صورت پکیج فلزی پیش ساخته طراحی و اجراء نمود. در پکیج های فلزی کلیه سطوح داخلی و خارجی توسط دو لایه رنگ اپوکسی پوشیده میگردند.