سپتیک تانک بتنی نوعی تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد. سپتیک تانک بتنی تشکیل شده از استوانه ایستاده سرپوشیده ای که با بتن مسلح و در احجام مختلف ساخته می شوند. فاضلاب پس از ورود به سپتیک و به علت کاهش سرعت جریان آن ، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد. مواد ته‌نشین شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم می شوند.به‌طوری که این سیستم هر چند سال یکبار نیاز به تخلیه پیدا می کند. سیستم تولیدی از بتن با عیار 350 و یک شبکه مش تولید میگردد.

سپتیک تانک بتنی

محاسن سیستم بی هوازی

  1.  هزینه بسیار کم
  2.  سرعت بالا دراجرا
  3. قابل اجرا در زمینهای دژ و مناطقی که سطح آبهای زیر زمینی بالا و یا جذب کمی دارند
  4.  عدم نیاز به تعمیر و نگهداری واپراتور بدلیل عدم استفاده از وسایل الکترو مکانیکال

جدول مشخصات فنی سپتیک تانک های پیش ساخته بتنی

قابلیت کارکردارتفاع (سانتی متر)قطر (سانتی متر)حجم (متر مکعب)مدل
نفرواحد مسکونی
1021801602S2
1532301603S3
2042801604S4
2553301605S5
3063801606S6
3574301607S7
4084801608S8
4595301609S9
501088016010S10