پکیج تزریق مواد شیمیایی

تزریق مواد شیمیایی مختلف در کاربردهای صنعتی و آشامیدنی لزوم فراوان دارد.بعنوان نمونه تزریق محلول هیپو کلریت کلسیم (کلر) به آبهای آشامیدنی و پسابهای صنعتی و استخرها جهت حذف میکرو ارگانیسمها ، باکتریها ، جلبکها و کاهش بوی نا مطبوع پساب. این سیستمها شامل پمپ تزریق قابل تنظیم با فشار کاری 10 تا 20 اتمسفر در ظرفیت های مختلف (بسته به آب میزان تزریق مواد شیمیایی) با دیافراگم مقاوم و مخزن پلی اتیلن و همزن با شافت و پروانه استیل و شاسی میباشد.