جهت بازبینی و یا تقسیم مساوی فاضلاب بین چندین سپتیک تانک مورد استفاده قرار می گیرد.منهول ها بتنی در قطر 110 و 160 سانتی متر موجود بوده و ارتفاع آن بسته به شرایط و قرار گرفتن وضعیت لوله های فاضلاب و سپتیک تانک متغیر است. بر روی دیواره منهول بسته به تعداد لوله های ورودی و خروجی و قطر آنها سوراخ هایی ایجاد و بستر آن هم به شکلی ماهیچه بندی گردد که فاضلاب ورودی هیچ توقفی در آن ننماید و به محض ورود به منهول به شکل مساوی از طریق لوله های خروجی به سپتیک تانک منتقل می گردد.
در مواردی جهت انتقال فاضلاب از سطوح پایین به سطح مورد نظر نیز از منهول و پمپ استفاده می شود که در این مورد بیشتر از منهول های پلی اتیلن که در قطرها و ارتفاعها متنوع است استفاده می شود .

منهول بتنی