اسمز معکوس

اصول تصفیه آب با این روش ایجاد اختلاف فشار بین فشار اسمزی محلول و فشار عبوری از یک غشاء نیمه تراوا میباشد. به این ترتیب آب خام ورودی به دو جریان آب با املاح بسیار پائین و آب غلیظ با املاح بسیار بالا تقسیم میگردد. سیستم اسمز معکوس نیاز به مواد شیمیایی مصرفی روزانه نداشته و در مواردی که (T.D.S) آب خام بالاتر ازppm 500 باشد بهترین روش املاح زدایی است. قبل از آنکه آب خام وارد سیستم شود یکسری عملیات مقدماتی به نام پیش تصفیه بر حسب آنالیز آب روی آن صورت میگیرد (فیلتراسیون، سختی گیری و جذب کربنی)
آب خروجی از واحد پیش تصفیه وارد یک محفظه شامل المانهایی از نخ فشرده در هم پیچیده از جنس پلی پروپیلن pp میگردد اینواحد ذرات بزرگتر از 5 میکرون موجود در آب را حذف مینماید تا از ایجاد آسیب به ممبرانها جلوگیری به عمل آید. سپس به منظور تامین فشار لازم آب وارد یک پمپ فشار قوی HP Pump (پمپ طبقاتی) میگردد. آب با فشار بالا وارد محفظه هایی از جنس استیل و یا FRP که حاوی ممبرانهایی از جنس پلی آمید و از نوع Spira Wound میگردد خروجی این واحد شامل دو جریان (Concentrate) یا غلیظ و جریان (Permeate) یا با املاح بسیار پائین میباشد بدین ترتیب آب بدون املاح مورد نظر تامین گشته است.