لوله های پلی اتیلنی تک جداره چگونه متصل می شوند .
این لوله ها به طرق زیر به هم متصل می شوند :
• جوشکاری لب به لب
• جوشکاری الکتروفیوژن
• استفاده از اتصالات پیچی
با توجه به کاربرد خط لوله، نیازمندی ها وامکانات موجود، روش اتصال انتخاب می شود .
لوله های پلی اتیلنی در جایگاه های مختلف روش اتصال متفاوتی دارد. که به برخی از آن ها پرداخته ایم. در شبکه های توزیع گاز از اتصال الکتروفیوژن، در خطوط انتقال آب و فاضلاب از اتصال جوش لب به لب واتصالات پیچی و جوشی پلی اتیلنی استفاده می شود.از ویژگی های اتصالات پیچشی باز و بسته شدن سریع ومقاوم بودن در برابر مواد شیمیایی است.کیفیت جوشکاری وبازده آن در اتصالات جوشی بسته به مهارت و توانایی جوشکار، تناسب وکارآیی مناسب دستگاه جوش و تجهیزات مربوطه و میزان رعایت اصول و قوانین جوشکاری دارد .
لوله های پلی اتیلنی و جوشکاری لب به لب
این نوع جوشکاری طی مراحل زیر انجام می شود :
• ابتدا دو لوله پلی اتیلنی در دو فک دستگاه جوش گذاشته می شود و قالب ها پس از تنظیمات لازم بسته می شوند .
• صفحه قیچی که لبه لوله های پلی اتیلنی را کاملا صاف می کند، بین دو لوله قرار گرفته و بعد برداشته می شود .
• در بین دو لوله صفحه داغ را قرار داده و دو سره لوله ها به آن می چسبد و فشار رابالا می بریم تا برآمدگی یکنواختی در قسمت اتصال لوله ها صورت گیرد .
• صفحه داغ به صورتی جدا می گردد که به سطح ذوب شده آسیبی وارد نشود .
• پس از چسبیده شدن دو سر لوله، فشار بالا می رود و تا خنک شدن محل جوش ثابت نگه داشته می شود .
• در حین خنک شدن که زمان آن بسته به ضخامت لوله های پلی اتیلنی تعیین می شود، محل اتصال نباید تحت تنش یا فشار غیر مجاز قرار بگیرد .
• جوشکاری زمانی یکنواخت صورت گرفته، که لبه جوش در محل اتصال به صورت یک برآمدگی دو تکه باشد .

تذکر: اگر خصوصیات جریان مذاب در دو قطعه اتصال یکسان نباشد، شکل برآمدگی های لبه جوش متفاوت می شود .
لوله های پلی اتیلنی و جوشکاری الکتروفیوژن :
در شبکه های پلی اتیلنی توزیع گاز، معمولا از این روش به خاطره بالا بودن ضریب اطمینان آن استفاده می کنند .
برای اتصال، زمانی جریان برق وصل می شود که انتهای لوله های پلی اتیلنی را سوهان زده باشیم و در کوپلینگ اتصال الکتروفیوژنی قرار داده باشیم .
برای جوشکاری، جریان برق باید با اندازه اتصال، روی دستگاه جوش تنظیم شود .
در جوشکاری که به صورت اتوماتیک صورت می گیرد نباید تا ۱۰ دقیقه پس از اتمام جوشکاری نقاط اتصال را حرکت داد. سطح لوله باید بدون هیچ گونه خراشی باشد تا در محل اتصال ایجاد نشتی نکند .
در جوشکاری باید دستگاهی انتخاب شود که جریان برق آن متناسب با بویین های الکتریکی اتصالات باشد .
لوله های پلی اتیلنی و فرآیند تولید
در تولید این لوله که تحت فرآیند اکستروژن رزین مذاب صورت می گیرد، این عملیات به شرح زیر انجام می شود :
۱٫ آماده سازی مواد اولیه
درصد رطوبت گرانول های پلی اتیلن می بایست در حد استاندارد باشد، چنانچه بیشتر باشد باید از خشک کن هوپر یا خشک کن های نقاله ای استفاده کرد .
۲٫ اکسترود
از اکسترودرهای تک مارپیچ در ساخت لوله های پلی اتیلنی استفاده می شود.مارپیچ ها مخلوطی همگن ایجاد می کنند و اختلاف دمایی را کاهش می دهند.در طول فرآیند اکستروژن، انرژی گرمایی از طریق المنتهای حرارتی وچرخش مارپیچ تامین می شود .
۳٫ قالب
مواد مذاب بعد از خارج شدن از اکسترودر، داخل قالب هایی شده که نحوه توزیع وانتقال مذاب در آنها متفاوت است .

۴٫ کالیبراتور وتانک خلاء
زمانی که مواد پخته شده از سر قالب خارج می شوند، وارد کالیبراتور شده و در تانک وکیوم شکل داده می شوند. کالیبراتور از فلز غیرآهنی ساخته شده، تا باعث انتقال سریع حرارت شود، و لوله پس از خروج از کالیبراتور برای خنک شدن در داخل لایه ای از آب سرد قرار می گیرد .
۵٫ تانک های خنک کننده
در تانک وکیوم و سپس در تانک های خنک کن با آب سرد،حرارت زیاد مذاب پلی اتیلن کم می شود. به علت اینکه تنها می توان سطح بیرونی لوله راخنک کرد، بار فشاری در خارج لوله های پلی اتیلنی وتنش کششی در داخل لوله ایجاد می شود، که برای رفع آن می بایست فاصله مناسب بین لوله های پلی اتیلنی را رعایت کرد، وتعداد مناطق خنک کننده را افزایش داد .

۶٫ سایر تجهیزات
داخل لوله های پلی اتیلنی به وسیله تانک های خلا وخنک کن کشیده می شود، ومشخصات فنی از طریق دستگاه مارکر روی آن ثبت شده، وبا اره ای که از تیغه های مدور تشکیل شده برش داده می شود .