نحوه کار کرد پکیج های تصفیه شیمیایی:

از این نوع پکیج تصفیه فاضلاب بیشتر در صنایع شیمیایی و کارخانه ها استفاده می شود که پساب وضعیت ثابتی از نظر کیفی ندارد و لازم است قبل از ورود به هر سیستم تصفیه دیگر اصلاحاتی از نظر شیمیایی انجام گیرد که باعث راندمان بخشهای دیگر شود. به عنوان مثال اگر پساب از ذرات کلوئیدی زیادی تشکیل شده باشد و نیاز به مواد شیمیایی منعقد کننده داشته باشد از طریق پمپ های تزریق مواد شیمیایی و میکسر های دور تند، در پکیج تصفیه شیمیایی حل می شود (بسته به نوع پساب منعقد کننده ها تعیین میشود)همچنین اگر مواد منعقد کننده در PH  خاصی وضعیت بهینه داشته باشد با بکار بردن پمپ تزریق دیگری عمل اصلاح PH  انجام میشود عمل فلوک سازی و از بین بردن پتانسیل زتا ذرات به وسیله میکسر اختلات کند انجام می گیرد.

این دستگاه قادر خواهد بود به وسیله پاروهای تعبیه شده مواد زائد، ناشی از تزریق مواد شیمیایی درون مخزن جمع آوری کند

از مزایای  پکیج های نوین تصفیه شیمیایی فاضلاب می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 • کاهش سرمایه گذاری اولیه و افزایش بهره وری
 • انرژی مصرفی کمتر
 • عملکرد ساده و سریع پکیج های نوین تصفیه شیمیایی فاضلاب های صنعتی با ضریب اطمینان بالا به صورت سریع  و ارزان
 • قابلیت نصب  در مناطق مختلف آب و هوایی
 • قابلیت شوک پذیری (هیدرولیکی،ترکیبات سمی)
 • برخورداری از فضای لازم کمتر
 • قابلیت بارگذاری فلزات سنگین و ترکیبات سمی
 • دستیابی به یک سیستم تصفیه فاضلاب دوستدار محیط زیست و تطابق پساب خروجی با استانداردهای ملی ایران
 • قابلیت استفده از لجن شیمیایی در صنایع مختلف از قبیل استخراج فلزات سنگین جهت پساب های صنایع آبکاری
 • قابلیت کنترل و پایش  سیستم به صورت دستی و مداوم
 • قابلیت به کار گیری حداقل تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
 • عدم خوردگی شیمیایی مخازن، لوله و اتصالات
 • راندمان بالای تصفیه و استفاده مجدد از پساب و بازچرخانی آن در صنایع، کشاورزی و فضای سبز
 • صرفه جویی در مواد شیمیایی افزودنی جهت تصفیه