page-header
وبلاگ نویسی مبارک

ماسونری دو ستونه

هر روز با کمک ، راهنمایی ، مشاوره و تکنیک هایی برای وبلاگ نویسی

SBR

در این سیستم اكسیژن لازم جهت رشد باكتریهای هوازی بوسیله بلو ئر...

بیشتر بخوانید
RBC

راکتور بیولوژیکی گردان یک فرایند بیوفیلمی در فاضلاب است که در آن...

بیشتر بخوانید
هوادهی عمقی

تصفیه خانه های هوازیدر این روش تصفیه، اساس عمل، فعال نمودن باکتریهای...

بیشتر بخوانید
پکیج تزریق مواد شیمیایی

تزریق مواد شیمیایی مختلف در کاربردهای صنعتی و آشامیدنی لزوم فراوان دارد.بعنوان...

بیشتر بخوانید
دی اریتور

به کمک این دستگاه می توان گازهای خورنده محلول در آب را...

بیشتر بخوانید
اسمز معکوس

اصول تصفیه آب با این روش ایجاد اختلاف فشار بین فشار اسمزی...

بیشتر بخوانید
به بالای صفحه بازگردید